Yhteistyökumppanit

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
hus.fi 
Terveyskylä.fi - Kuntoutumistalo

Kela - Kansaneläkelaitos
kela.fi

Käypä hoito -suositukset 
kaypahoito.fi

Työterveyslaitos
Terveellinen työ 2020-2022

Järjestökumppanit

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
oll.fi 

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
suomentule.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
soste.fiSoveltava liikunta SoveLi ry
soveli.fi

Ikäinstituutti
Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

ikainstituutti.fi
voimaavanhuuteen.fiOppilaitokset

Opintokeskus Sivis
ok-sivis.fi


 

Yritysyhteistyökumppanit

ErgoFinland
ergofinland.fi

Holiday Club
holidayclubresorts.com

Human Tool
humantool.fi 

Napra Rehab
napra.fi 

Omron
omron-healthcare.com/fi

Tallink Silja
tallinksilja.fi

Tempur
fi.tempur.com

TE3

 
Selkäliitto