Back to Move! -hanke

Mikä Back to Move?

Selkäliitossa on alkanut toiselle asteelle – lukioille ja ammattikouluille – suunnattu, selän terveyttä edistävä Back to Move! -hanke. Hanke on mukana toisen asteen oppilaitoksissa, tuomassa selän hyvinvointia huomioivaa opiskelukulttuuria nuorten arkeen.

Lukiolaiset ja ammattikoulujen opiskelijat istuvat pitkiä aikoja päivittäin, ja yli viidennes nuorista on kertonut kokeneensa toimintakykyä haittaavia selän ja niskan alueen kipuja. Nuorena koettuun selän ja niskan kipuun on hyvä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Back to move! -hanke tavoittaa nuoret hyvin oppilaitosten kautta. Kun oppilaitoksissa edistetään tauottamista ja liikettä lisäävää kulttuuria, voidaan vaikuttaa sekä nuorten opiskeluhyvinvointiin nyt että tulevaisuuden työkykyyn!

Hankkeen alkuvaiheessa oppilaitoksista kerätään tietoa sekä opiskelijoiden että opettajien käsityksistä selän terveyteen liittyvistä tekijöistä. Saadun tiedon pohjalta oppilaitoksille suunnitellaan koulutuksia, joissa oppilaiden, opettajien ja muun kouluhenkilökunnan todelliset tarpeet selän hyvinvoinnin varmistamiseksi tulevat huomioiduiksi. Koulutuksissa tarjotaan työkaluja oppituntien tauottamiseen, työskentelyasentojen huomioimiseen ja palauttavan liikkeen lisäämiseen oppitunneilla. Myös opiskeluhuollolle järjestetään omia koulutuksia, jotta mahdollisimman monella on riittävät valmiudet puuttua selän ja niskan ongelmiin.

Back to Move! -hanke toimii vuosina 2019-2021 osana Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, joka on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeista.
 

Liikkuva selkää kantaa kauas

Pienetkin liikkeet, tauot ja asentojen vaihtelut lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tuovat vireyttä opiskelu- tai työpäivän lomaan. Seuraavilla tavoilla lisäät helposti liikettä päiviisi:

  • Taukojumppa
  • Istuma-asennon vaihtelu
  • Seisominen osan aikaa päivästä
  • Istuimen vaihtelu (esimerkiksi tuolista jumppapalloon)
     

Lisää vinkkejä tauotukseen videolla. Katso ja jaa!
Seuraa myös Back to Move! Instagram-tiliä!

Katso Back to Move! -video
What's your next move?

Back to Move!